Bloomberg TV Bulgaria
00:00
Коментари на седмицата
02:00
Повторения
07:00
Бизнес старт - сутрешен блок с Живка Попатанасова
09:00
Boom&Bust с Владимир Сиркаров и Кузман Илиев /п./
09:30
В развитие - дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/Светозар Димитров /п./
10:00
Новини
Водещите новини
10:05
Investbook с Александър Костадинов /п./
10:30
Светът е бизнес с Ивайло Лаков /п./
11:00
Новини
Водещите новини
11:05
Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
11:30
Светът е бизнес с Николай Кръстев /п./
12:00
В развитие - дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/Светозар Димитров
14:00
Invest/Or с Ивелина Петрова / п./
15:00
Новини
Водещите новини
15:05
Бизнес старт - сутрешен блок с Живка Попатанасова /п./
16:00
Новини
Водещите новини
16:05
Очи в очи - док. поредица на Bloomberg
17:00
Новини
Водещите новини
17:05
Бизнесът на Азия - док. поредица на Bloomberg
18:00
В развитие - дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/Светозар Димитров
20:00
Investbook с Александър Костадинов
20:30
Светът е бизнес с Ивайло Лаков
21:00
Бизнес среща с Таня Кръстева
21:30
Светът е бизнес с Николай Кръстев
22:00
Менторът - док. поредица на Bloomberg
22:30
Коментари на деня
23:00
Investbook с Александър Костадинов /п./
23:30
Светът е бизнес с Ивайло Лаков /п./