00:30
Предаване
"Двойно убийство"
01:25
Предаване
"Прелюбодейци" - 12 еп.
02:15
Предаване
"Лов на неизрядни платци" - 23 еп.
02:40
Предаване
"Съпруги с ножове" - 2 еп.
03:30
Предаване
"Зли близнаци" - 111 еп.
04:20
Предаване
"Съдия Джуди</b></b></b>" - 189-191 еп.
05:25
Предаване
"Рождени дни" - 2033 и 2034
06:10
Предаване
"Лов на неизрядни платци" - 21 и 22 еп.
07:00
Предаване
"Майстори на сделките" - 33 еп.
07:50
Предаване
"Кошмарни наематели, бедни хазяи" -13 еп.
08:40
Предаване
"Да замиташ след звездите" - 13 еп.
09:30
Предаване
"Хванати на местопрестъплението" - 16 еп.
09:55
Предаване
"Лов на неизрядни платци" - 23 и 24 еп.
10:45
Предаване
"Бебета: Особено раждане" - 9 еп.
11:35
Предаване
"Рождени дни" - 2043 eп.
12:00
Предаване
"Съдия Джуди</b></b></b>" - 245 и 246 еп.
12:50
Предаване
"На косъм" - 14 еп.
13:15
Предаване
"Майстори на сделките" - 33 еп.
14:05
Предаване
"Кошмарни наематели, бедни хазяи" -13 еп.
14:55
Предаване
"Хванати на местопрестъплението" - 16 еп.
15:20
Предаване
"Да замиташ след звездите" - 13 еп.
16:10
Предаване
"Съдия Джуди</b></b></b>"- 65 и 66 eп.
17:00
Предаване
"Бебета: Особено раждане" - 9 еп.
17:50
Предаване
"Лов на неизрядни платци" - 23 и 24 еп.
18:40
Предаване
"На косъм" - 14 еп.
19:05
Предаване
"Рождени дни" - 2043 eп.
19:30
Предаване
"Майстори на сделките" - 33 еп.
20:20
Предаване
"Съдия Джуди</b></b></b>"- 245 и 246 eп.
21:10
Предаване
"Да замиташ след звездите" - 13 еп.
22:00
Предаване
"Зли близнаци" - 113 еп.
22:50
Предаване
"Съпруги с ножове" - 3 еп.
23:40
Предаване
"Призрачни досиета" - 7 еп.
CBS Reality