00:30
Предаване
"Хладнокръвно" - 2 eп.
01:25
Предаване
"Студио за татуировки" - 1 еп.
02:15
Предаване
"Лов на неизрядни платци" - 20 еп.
02:40
Предаване
"Непознат в дома ми" - 3 еп.
03:30
Предаване
"Слава чрез убийство" - 2 еп.
04:20
Предаване
"Съдия Джуди</b></b></b>" - 76 - 78 еп.
05:25
Предаване
"Кошмарни съседи" - 510 еп.
06:10
Предаване
"Лов на неизрядни платци" - 15 и 16 еп.
07:00
Предаване
"Уличен патрул" - 2 еп.
07:50
Предаване
"Истински спасителни операции" - 12 еп.
08:40
Предаване
"Студио за татуировки" - 2 еп.
09:30
Предаване
"Обрано, ограбено, върнато" - 10 еп.
09:55
Предаване
"Лов на неизрядни платци" - 17 и 18 еп.
10:45
Предаване
"Океански патрул" - 8 и 9 еп.
11:35
Предаване
"Спешни случаи" - 15 еп.
12:00
Предаване
"Съдия Джуди</b></b></b>" - 83 и 84 еп.
12:50
Предаване
"Кола примамка" - 7 еп.
13:15
Предаване
"Истински спасителни операции" - 12 еп.
14:05
Предаване
"Уличен патрул" - 2 еп.
14:55
Предаване
"Обрано, ограбено, върнато" - 10 еп.
15:20
Предаване
"Студио за татуировки" - 2 еп.
16:10
Предаване
"Съдия Джуди</b></b></b>"- 163 и 164 eп.
17:00
Предаване
"Океански патрул" - 8 и 9 еп.
17:50
Предаване
"Лов на неизрядни платци" - 17 и 18 еп.
18:40
Предаване
"Кола примамка" - 7 еп.
19:05
Предаване
"Спешни случаи" - 15 еп.
19:30
Предаване
"Истински спасителни операции" - 12 еп.
20:20
Предаване
"Съдия Джуди</b></b></b>"- 83 и 84 eп.
21:10
Предаване
"Студио за татуировки" - 2 еп.
22:00
Предаване
"Слава чрез убийство" - 3 еп.
22:50
Предаване
"Непознат в дома ми" - 4 еп.
23:40
Предаване
"Зли близнаци" - 113 eп.
CBS Reality