Европа
00:00
05.00 Нощен информационен блок
05:00
Новини
Новини, спорт и времето
06:30
"Европа сутрин" - сутрешен блок
09:00
Новини
новини
09:15
Спорт
Спорт
09:30
Новини
Новини
09:45
Спорт
прогноза за времето и спорт
10:00
Новини
Новини
10:10
Прогноза за времето
10:15
Топ шоп
10:30
Новини
новини
10:50
Спорт
Спорт
11:00
Новини
Новини
11:15
Топшоп
11:30
Новини
Новини
11:45
Телестар
12:00
Новини
Новини
12:15
Топ шоп
12:30
Новини
новини
12:35
Спорт
Спорт
12:45
Спорт
прогноза за времето и спорт
13:00
Новини
Централни обедни Новини
13:25
Прогноза за времето
13:30
Новини
новини
13:35
Спорт
Спорт
13:45
Телестар
14:00
Новини
Новини
14:15
"В обектива"
14:30
Новини
новини
14:45
Топ шоп
15:00
Новини
Новини
15:15
"В обектива"
15:30
Новини
новини
15:35
Спорт
Спорт
15:45
Телепазар
16:00
Новини
Новини
16:10
Прогноза за времето
16:15
Телевизионен пазар
16:30
Новини
новини
16:35
Спорт
Спорт
16:45
Телестар
17:00
Новини
Новини
17:25
Прогноза за времето
17:30
Новини
новини
17:35
Темите - публицистика
18:00
Новини
Новини
18:10
Бизнес темите
18:30
Новини
Централна емисия Новини
19:15
Прогноза за времето
19:20
Спорт
Спорт
19:30
Новини
новини
19:45
Спорт
Спорт
20:00
Новини
Новини
20:10
Темите - публицистика
20:30
Новини
новини
20:40
Бизнес темите
21:00
Новини
Вечерни Новини
21:45
Спорт
прогноза за времето и спорт
22:00
Новини
Новини
22:20
Спорт
Спорт
22:30
Новини
новини
22:45
Спорт
Спорт
23:00
Новини
Вечерен новинарски блок