Первый канал
01:15
Предаване
"Хайде да се оженим!"
01:55
Предаване
"Мъжко / Женско"
02:40
Предаване
"Нека да говорят"
04:00
Предаване
Новости
04:05
Предаване
История на неизвестния подвиг. "Крепостта Бадабер"
05:00
Предаване
Телеканал "Добро утро"
08:00
Предаване
Новини
08:15
Предаване
Телеканал "Добро утро"
08:30
Предаване
"Пробни покупки"
09:00
Предаване
"Живей здравословно!"
10:00
Предаване
"Модна присъда"
11:00
Предаване
Новини (със субтитри)
11:15
Предаване
"Времето ще покаже"
13:00
Предаване
"Хайде да се оженим!"
14:00
Предаване
Новини (със субтитри)
14:15
Предаване
"Мъжко / Женско"
16:00
Предаване
"Времето ще покаже"
17:00
Предаване
"Вечерни новини" (със субтитри)
17:25
Предаване
"Времето ще покаже"
17:50
Предаване
"В действителност"
18:50
Предаване
"Нека да говорят"
20:35
Предаване
Премиера. История на неизвестния подвигл "Крепостта Бадабер"
21:30
Предаване
"Медицинската сестра". Сериен филм
23:20
Предаване
"Вечерният Ургант"
23:55
Предаване
"Времето ще покаже"