Первый канал
00:50
Предаване
"Насаме с всички"
01:40
Предаване
Нощни новини
01:55
Предаване
"Нека да говорят" с Андрей Малахов
02:50
Предаване
"Хайде да се оженим!"
03:35
Предаване
"Пробни покупки"
04:00
Предаване
"Мажор". Сериен филм
05:00
Предаване
Новини
05:05
Предаване
"Мажор". Продължение
06:00
Предаване
Телеканал "Добро утро"
09:00
Предаване
Новини
09:15
Предаване
Телеканал "Добро утро"
09:30
Предаване
"Пробни покупки"
10:00
Предаване
"Живей здравословно!"
11:00
Предаване
"Модна присъда"
12:00
Предаване
Новини (със субтитри)
12:25
Предаване
"Насаме с всички". Програма с Юлия Меншова
13:20
Предаване
"Времето ще покаже"
15:00
Предаване
Новини (със субтитри)
15:15
Предаване
"Времето ще покаже"
16:00
Предаване
"Мъжко / Женско"
17:05
Предаване
"Хайде да се оженим!"
18:00
Предаване
"Вечерни новини" (със субтитри)
18:40
Предаване
"Първо студио" - пряко
19:50
Предаване
"Нека да говорят" с Андрей Малахов
21:00
Предаване
"Време"
21:35
Предаване
"Мажор 2". Сериен филм
22:30
Предаване
Премиера. "Суфльор". Сериен филм
23:25
Предаване
"Вечерният Ургант"