01:35
Предаване
Филм "За кибрит"
03:15
Предаване
Филм "Чисти езера"
05:00
Предаване
Новини
05:10
Предаване
Филм "Робиня на любовта"
06:45
Предаване
"Смешки. ПИН-код"
06:55
Предаване
"Часовият"
07:25
Предаване
"Здраве"
08:25
Предаване
"Дяволити забележки" с Дмитрий Крилов
09:00
Предаване
Новини (със субтитри)
09:15
Предаване
За 75-годишнината на Родион Нахапетов. Премиера. "Руснаци в града на ангелиге"
10:10
Предаване
"Насаме с всички"
11:00
Предаване
Новини (със субтитри)
11:15
Предаване
"Насаме с всички".
12:20
Предаване
"Инна Макарова. Съдбата на човека"
13:20
Предаване
Филм "Жени"
15:15
Предаване
"Виталий Соломин. "...И вагон любви нерастраченной!"
16:15
Предаване
"Три акорда" в Държавния Кремълски дворец
18:20
Предаване
"Най-добър от всички!". Новогодишно предаване
20:00
Предаване
"Толстой. Неделя"
21:30
Предаване
"Клуб на Веселите и Находчивите"
23:40
Предаване
Филм "Страната на чудесата"
Первый канал