Первый канал
00:10
Предаване
Премиера. "Салам Масква". Сериал
01:05
Предаване
"Насаме с всички"
01:55
Предаване
Вечерни новини
02:10
Предаване
"Нека да говорят" с Андрей Малахов
02:45
Предаване
"Хайде да се оженим!"
03:30
Предаване
"Пробни покупки"
03:55
Предаване
"Което трябваше да бъде доказано". Сериал
05:00
Предаване
Новини
05:05
Предаване
"Което трябваше да бъде доказано". Продължение
06:00
Предаване
Телеканал "Добро утро"
09:00
Предаване
Новини
09:15
Предаване
Телеканал "Добро утро"
09:30
Предаване
"Пробни покупки"
10:00
Предаване
"Живей здравословно!"
10:55
Предаване
"Модна присъда"
12:00
Предаване
Новини (със субтитри)
12:15
Предаване
"Насаме с всички". Програма с Юлия Меншова
13:20
Предаване
"Времето ще покаже"
14:00
Предаване
Новини
14:15
Предаване
"Времето ще покаже"
15:00
Предаване
Новини (със субтитри)
15:15
Предаване
"Времето ще покаже"
16:00
Предаване
"Мъжко / Женско"
17:00
Предаване
"Чакай ме"
18:00
Предаване
Вечерни новини (със субтитрами)
18:45
Предаване
"Човекът и законът" с Алексей Пиманов
19:50
Предаване
"Поле на чудесата"
21:00
Предаване
"Време"
21:30
Предаване
"Най-добър от всички!"
22:55
Предаване
"Вечерният Ургант"
23:40
Предаване
Игрален филм