00:20
Предаване
"Времето ще покаже"
01:15
Предаване
"Нека да говорят"
02:10
Предаване
"Мъжко / Женско"
02:55
Предаване
"Хайде да се оженим!"
03:40
Предаване
"Инквизитор". Сериен филм
05:00
Предаване
Новини
05:05
Предаване
"Инквизитор". Продължение
06:00
Предаване
Телеканал "Добро утро"
09:00
Предаване
Новини
09:15
Предаване
Телеканал "Добро утро"
10:00
Предаване
"Модна присъда"
11:00
Предаване
"Живей здравословно!"
12:00
Предаване
Новини (със субтитри)
12:15
Предаване
"Времето ще покаже"
15:00
Предаване
Новини (със субтитри)
15:15
Предаване
"Хайде да се оженим!"
16:05
Предаване
"Мъжко / Женско"
17:00
Предаване
"Времето ще покаже"
18:00
Предаване
"Вечерни новини" (със субтитри)
18:15
Предаване
Премиера. "Видяхте ли видеото?"
19:05
Предаване
"В действителност"
19:55
Предаване
"Нека да говорят"
21:00
Предаване
"Време"
21:35
Предаване
Премиера."Инквизитор". Сериен филм
23:25
Предаване
Премиера. "Червените гривни". Сериен филм
Первый канал