00:00
Музикално
"Мила Родино" - химн на Р. България
00:10
Музикално
"Песните на България" - музикална програма
00:30
Музикално
"Планета Фолк представя" - новите хитове
00:40
Музикално
"Фолклорна китка" - музикална програма
01:30
Музикално
"Фолк хит" - вечни песни
01:40
Музикално
"Традиция и новаторство" - модерен фолк
02:00
Музикално
"Златна колекция" - хитовете през годините
02:30
Музикално
"Планета Фолк представя" - новите хитове
02:40
Музикално
"Музикален пъзел" - избрани песни
03:00
Музикално
"Пъстра броеница" - музикална програма
03:30
Музикално
"Картини от България" - музикална импресия
03:40
Музикално
"Песните на България" - музикална програма
04:00
Музикално
"Гласовете на България" - рецитал
04:30
Музикално
"Фолк хит" - вечни песни
04:40
Музикално
"Златна колекция" - хитовете през годините
05:00
Музикално
"Традиция и новаторство" - модерен фолк
05:30
Музикално
"Планета Фолк представя" - новите хитове
05:40
Музикално
"Росна китка" - музика за настроение
06:30
Музикално
"Картини от България" - музикална импресия
06:40
Музикално
"Росна китка" - музика за настроение
07:30
Музикално
"Фолк хит" - вечни песни
07:40
Музикално
"Златна колекция" - хитовете през годините
08:00
Музикално
"Традиция и новаторство" - модерен фолк
08:30
Музикално
"Планета Фолк представя" - новите хитове
08:40
Музикално
"Гласовете на България" - рецитал
09:00
Музикално
"Музикална съкровищница" - фолклорна програма
09:30
Музикално
"Фолк хит" - вечни песни
09:40
Музикално
"Музикален пъзел" - избрани песни
10:00
Музикално
"Фолкмагия" - избрани песни
10:30
Музикално
"Планета Фолк представя" - новите хитове
10:40
Музикално
"Добра среща" - любими песни
11:30
Музикално
"Поздрав от България" - музика за ценители, концерт
12:30
Музикално
"Картини от България" - музикална импресия
12:40
Музикално
"Наздравица" - фолклорна програма
13:30
Музикално
"Фолк хит" - вечни песни
13:40
Музикално
"На мегдана" - инструментална и танцова музика
14:30
Музикално
"Планета Фолк представя" - новите хитове
14:40
Музикално
"От извора" - фолклорна програма
15:30
Музикално
"Картини от България" - музикална импресия
15:40
Музикално
"Традиция и новаторство" - модерен фолк
16:00
Музикално
"Златна колекция" - хитовете през годините
16:30
Музикално
"Гласовете на България" - тв алманах
17:00
Музикално
"Поздрав от България" - музика за ценители
17:30
Музикално
"Фолк хит" - вечни песни
17:40
Музикално
"Музикален пъзел" - избрани песни
18:00
Музикално
"Пъстра броеница" - музикална програма
18:30
Музикално
"Планета Фолк представя" - новите хитове
18:40
Музикално
"Добра среща" - любими песни
19:30
Музикално
"Бащино огнище" - традициите са живи
20:30
Музикално
"Фолк хит" - вечни песни
20:40
Музикално
"Фолкмагия" - избрани песни
21:00
Музикално
"Пъстра броеница" - музикална програма
21:30
Музикално
"Планета Фолк представя" - новите хитове
21:40
Музикално
"От извора" - фолклорна програма
22:00
Музикално
"Музикална съкровищница" - фолклорна програма
22:30
Музикално
"Планета Фолк представя" - новите хитове
22:40
Музикално
"Наздравица" - фолклорна програма
23:30
Музикално
"Фолк хит" - вечни песни
23:40
Музикално
"Златна колекция" - хитовете през годините
00:00
Музикално
"Мила Родино" - химн на Р. България
Планета Фолк